Prima   |  Rezumate CEDO   |  2018 | Osmanyan și Amiraghyan v. Armenia. Stabilirea valorii de piață a terenului expropriat, fără abordarea pierderii de către fermieri a principalei lor surse de venit. Încălcare
11.10
2018

Osmanyan și Amiraghyan v. Armenia. Stabilirea valorii de piață a terenului expropriat, fără abordarea pierderii de către fermieri a principalei lor surse de venit. Încălcare

1213 Accesări    

Osmanyan și Amiraghyan v. Armenia - 71306/11
Hotărârea din 11.10.2018 [Secția I]

Articolul 1 din Protocolul nr. 1

Articolul 1 para. 1 din Protocolul nr. 1

Privarea de proprietate

Stabilirea valorii de piață a terenului expropriat, fără abordarea pierderii de către fermieri a principalei lor surse de venit: încălcare

În fapt - Reclamanții sunt o familie de cinci persoane care își câștigă existența din agricultură. Aceștia au deținut în comun o porțiune de teren arabil, care a făcut obiectul unei exproprieri, în scopul realizării unui proiect de exploatare de cupru-molibden, implementat de către o companie deținută de stat. Reclamanților li s-au acordat compensații care reprezentau cea mai înaltă valoare de piață estimată din trei evaluări diferite, plus 15% ca excedent legal.

În drept - Articolul 1 din Protocolul nr. 1: Exproprierea reclamanților a fost efectuată în interesul public și în baza unor prevederi legale care erau accesibile și suficient de clare pentru a le permite reclamanților să prevadă, în termeni generali, modul în care va fi evaluată valoarea de piață a proprietății lor. Nu au existat elemente care să demonstreze în mod suficient faptul că valoarea de piață a terenului reclamanților a fost mult subestimată. Totuși, reclamanții și-au pierdut principala sursă de venit ca rezultat al exproprierii, iar acest fapt nu a fost avut în vedere de către tribunalele naționale în hotărârile lor privitoare la compensația datorată. Tribunalele au hotărât că, în ciuda circumstanțelor, reclamanților ar trebui să li se acorde compensații stabilite în legătură cu prețurile imobilelor situate în zona care făcea obiectul exproprierii, ignorând astfel problema caracterului suficient al compensației acordate pentru pierderea efectivă a reclamanților presupusă de privarea de mijloacele de subzistență sau cel puțin dacă aceasta le va fi suficientă să achiziționeze un teren asemănător în zona în care locuiau. Așadar, reclamanții au avut de suportat o sarcină individual excesivă.

Concluzie: încălcare (unanimitate)

Articolul 41: 10,000 EUR în privința prejudiciului material și moral.

(Vezi și Lallement v. Franța46044/99, 11 aprilie 2002)

© Această traducere îi aparține Curții Constituționale. Originalul se găsește în baza de date HUDOC. Orice preluare a textului se va face cu următoarea mențiune: „Traducerea acestui rezumat de hotărâre a fost efectuată de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova".

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6822882  //   Vizitatori ieri: 3753  //   azi: 1081  //   Online: 78
Acces rapid