Prima   |  Rezumate CEDO   |  2018 | Abu Zubaydah v. Lituania. Tratament inuman aplicat ca urmare a extrădării cu caracter extraordinar a reclamanților către CIA. Încălcări
05.06
2018

Abu Zubaydah v. Lituania. Tratament inuman aplicat ca urmare a extrădării cu caracter extraordinar a reclamanților către CIA. Încălcări

1342 Accesări    

Abu Zubaydah v. Lituania - 46454/11
Hotărârea din 31.5.2018 [Secția I]

Articolul 3

Tratament inuman

Extrădare

Tratament inuman aplicat ca urmare a extrădării cu caracter extraordinar a reclamanților către CIA: încălcări

[Acest rezumat se referă și la hotărârea din cazul Al Nashiri v. România, 33234/12, 31 mai 2018]

În fapt - Reclamanții fuseseră deținuți de către Agenția Centrală de Informații (CIA) a Statelor Unite ale Americii (SUA) la începutul „războiului contra terorii", pornit după ce au avut loc atacurile din 11 septembrie 2001. Ca urmare a transferurilor reclamanților prin intermediul „extrădării cu caracter extraordinar", aceștia au fost deținuți în centre de detenție secrete ale CIA aflate în mai multe state. În calitatea lor de „Deținuți de importanță deosebită" (HVD), adică de suspecți de terorism care ar putea oferi informații despre amenințările curente cu caracter terorist împotriva Statelor Unite ale Americii, aceștia au fost supuși „tehnicilor intensificate de interogare", care includeau „tehnica înecării simulate", închiderea într-o cutie, privarea de somn și de hrană, expunerea la temperaturi scăzute, tortura prin așezarea la perete și în alte poziții incomode. Dl Al-Nashiri a fost supus, de asemenea, metodelor „neautorizate" de interogare, cum ar fi execuțiile mimate și atârnarea sa cu partea superioară în jos.

Circumstanțele legate de extrădarea cu caracter extraordinar a reclamanților au făcut obiectul numeroaselor rapoarte și investigații, inclusiv al rapoartelor realizate de către Dick Marty, ca raportor pentru ancheta condusă de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), și al raportului prezentat Senatului Statelor Unite ale Americii despre tortura aplicată în cadrul CIA în 2014.

În hotărârile sale din 24 iulie 2014, Curtea a constatat existența mai multor încălcări ale Convenției în cazul detenției secrete a reclamantului în Polonia, sub custodia CIA (cererile nr. 7511/13 și 28761/11, Nota Informativă 176).

În aceste cereri, reclamanții s-au plâns de faptul că statele reclamate au permis ca CIA să-i supună detenției secrete și torturii pe teritoriul lor și să-i transporte către alte centre de detenție ale CIA din străinătate.

În prezent, ambii reclamanți sunt deținuți la Baza Marină Americană din Guantanamo Bay. Dl Abu Zubaydah nu a fost acuzat niciodată de comiterea vreunei infracțiuni. Dl Al-Nashiri a fost pus sub acuzare în fața unei comisii militare americane privind aplicarea pedepsei capitale.

În drept

Stabilirea faptelor și a jurisdicției - Curtea a stabilit în mod definitiv și dincolo de orice dubiu rezonabil faptul că Lituania și România au găzduit pe teritoriul lor centre de detenție ale CIA; faptul că reclamanții au fost deținuți în mod secret în aceste centre pe o durată mai mare de un an, că autoritățile statelor reclamate știau despre natura și scopul activităților CIA în țările lor și că au cooperat în vederea executării programului HVD, fiind conștiente, totodată, că permițând ca CIA să dețină persoane suspectate de comiterea de acte de terorism pe teritoriile lor, permiteau expunerea lor la unui risc serios de a fi torturate, contrar Convenției.

Problemele contestate în aceste cauze țineau de „jurisdicția" Lituaniei și a României, în sensul articolului 1, astfel că putea fi angajată răspunderea statelor în baza Convenției.

Articolul 3 (aspectul substanțial): Curtea a stabilit dincolo de orice dubiu rezonabil că, în timpul detenției lor în Lituania și, respectiv, în România, reclamanții au fost supuși - ca orice alt deținut CIA - unui regim care includea, de o manieră prestabilită și predictibilă, legarea la ochi sau acoperirea capului deținuților cu un sac în scopul de a-i dezorienta și de a-i împiedica să afle locația centrului de detenție; tunderea părului odată cu ajungerea la acel centru; încarcerarea și izolarea secretă; zgomotele continue cu intensități înalte și variate emise în mod periodic; existența unei lumini continue, astfel încât fiecare celulă să fie iluminată cu aproximativ aceeași intensitate ca un birou; și utilizarea cătușelor pentru picioare în orice situație care ține de deplasarea deținutului.

De vreme ce reclamanții nu au fost supuși interogărilor prin utilizarea celor mai dure metode, experiența acestora în custodia CIA înainte de detenția din statele reclamate a constituit un factor important de avut în vedere la stabilirea gravității tratamentului la care au fost supuși aceștia ulterior.

Reclamanții au fost supuși unui regim de detenție extrem de dur, inclusiv unei izolări senzoriale complete față de restul lumii, și au suferit în mod permanent un stres emoțional și psihologic și anxietate, provocate de experimentarea anterioară a celor mai brutale torturi din partea CIA, dar și temeri constante despre soarta lor viitoare. Prin urmare, analizând regimul de detenție al reclamanților și efectele cumulative ale acestuia, tratamentul contestat trebuia caracterizat drept suferință fizică și psihică intensă care se încadrează în noțiunea de „tratament inuman".

În consecință, din cauza „acceptării și a complicității" lor la programul HVD, Lituania și România trebuiau considerate părți răspunzătoare de încălcarea drepturilor reclamanților în baza articolului 3, comisă pe teritoriul lor.

Permițându-i CIA să transfere reclamanții în afara Lituaniei și ,respectiv, României către alte centre de detenție, autoritățile naționale i-au expus pe aceștia riscului de a fi supuși unor rele-tratamente ulterioare și unor condiții de detenție care încalcă articolul 3.

Concluzie: încălcări (unanimitate).

De asemenea, Curtea a constatat, în unanimitate, încălcări:

- din partea României:

i) ale articolelor 2 și 3 în coroborare cu articolul 1 din Protocolului nr. 6, și

ii) ale Articolului 6 § 1, din cauza transferului dlui Al Nashiri de pe teritoriul ei, în ciuda existenței unui risc real și previzibil ca acesta să fie supus unei denegări flagrante de dreptate și să fie supus pedepsei cu moartea, ca urmare a judecării sale în fața unei comisii militare din SUA;

- din partea ambelor state reclamate:

 i) ale articolului 3 (sub aspect procedural) din cauza eșecului de a desfășura o anchetă detaliată și efectivă ca urmare a susținerilor reclamanților, potrivit cărora le-ar fi fost aplicate rele tratamente în timp ce se aflau sub custodia CIA;

ii) ale articolului 5 în privința detenției secrete a reclamanților pe teritoriul statelor reclamate și în privința transferului lor ulterior către un alt centru de detenție al CIA din străinătate.

iii) ale articolului 8, de vreme ce ingerința în dreptul reclamanților la respectarea vieții lor private și de familie nu era prevăzută de lege și era lipsită de orice justificare, având în vedere impunerea unei detenții profund ilegale și secrete;

iv) ale articolului 13, din cauza lipsei unor remedii efective pentru ca reclamanții să se plângă de încălcarea drepturilor lor.

Articolul 46: Anchetă - Ambelor state reclamate li s-a cerut reactivarea și ducerea la bun sfârșit, în cel mai scurt termen posibil, a anchetelor penale privind circumstanțele și condițiile în care au fost aduși, îndepărtați și tratați reclamanții pe teritoriul lor, în vederea identificării și, în măsura posibilităților, a pedepsirii celor răspunzători.

Acțiuni diplomatice - Lituania a fost obligată să intervină pe cale diplomatică pentru a elimina sau cel puțin pentru a încerca să limiteze efectele încălcărilor drepturilor dlui Abu Zubaydah.

Rezultatul procesului împotriva dlui Al Nashiri este în continuare unul incert, România trebuind să ceară asigurări din partea autorităților americane că acestuia nu îi va fi aplicată pedeapsa capitală.

Articolul 41: 100,000 EUR pentru fiecare, în privința prejudiciului moral suferit.

© Această traducere îi aparține Curții Constituționale. Originalul se găsește în baza de date HUDOC. Orice preluare a textului se va face cu următoarea mențiune: „Traducerea acestui rezumat de hotărâre a fost efectuată de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova".

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6109398  //   Vizitatori ieri: 1335  //   azi: 180  //   Online: 22
Acces rapid