Hotărârea nr. Ag-5 din 23.04.2020

Hotărâre Ag-5 din 23.04.2020 privind alegerea Președintelui Curții Constituționale


Subiectul sesizării: Generală
Tipul hotărârii: generală
Prevedere: generală


Hotărârea Curții Constituționale:
1. h_Ag-5_2020_rou.pdf


 

HOTĂRÂRE

privind alegerea Președintelui Curții Constituționale

Curtea Constituţională,
în prezența judecătorilor Curții Constituționale:
dlui Nicolae ROȘCA, preşedinte de ședință,
dnei Domnica MANOLE,
dlui Eduard ABABEI,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,

 

în baza articolelor 7 şi 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317 din 13 decembrie 1994 şi a articolului 5 lit. a) din Codul jurisdicţiei constituţionale nr. 502 din 16 iunie 1995,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

1. Se alege prin vot secret în funcția de Preşedinte al Curţii Constituţionale, pe un termen de trei ani, doamna judecător Domnica MANOLE, cu majoritate de voturi.

2. Prezenta hotărâre este definitivă, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

         Preşedinte de ședință                         Nicolae ROȘCA

 

 

Nr. Ag-5
Chişinău, 23 aprilie 2020

 

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6810484  //   Vizitatori ieri: 2189  //   azi: 272  //   Online: 92
Acces rapid