Hotărârea nr. 31 din 27.12.2019

Hotărârea nr. 31 din 27.12.2019 privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Subiectul sesizării: Comisia Electorală Centrală
Tipul hotărârii: validarea unui mandat de deputat
Prevedere: declararea calității de deputat


Hotărârea Curții Constituționale:
1. h_31_2019_232e_2019_rou.pdf
2. h_31_2019_232e_2019_rus.pdf


Sesizare:


 

 HOTĂRÂRE
PRIVIND VALIDAREA
unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
(sesizarea nr. 232e/2019

 

CHIŞINĂU
27 decembrie 2019

 

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, judecând în componența:
dlui Vladimir ȚURCAN, preşedinte,
dlui Eduard ABABEI,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Eugenia Mîța, asistent judiciar, 

Având în vedere sesizarea înregistrată pe 27 decembrie 2019,
Examinând sesizarea în ședință plenară publică,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu, 
Pronunță următoarea hotărâre: 

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională pe 27 decembrie 2019, în baza articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituţie, articolului 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi articolelor 4 alin. (1) lit. e), 16 alin. (1) şi 38 alin. (4) din Codul jurisdicţiei constituţionale.

2. Prin decizia Curţii Constituţionale din 27 decembrie 2019 sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a se prejudeca fondul cauzei.

3. La ședința publică a Curţii au participat dl Dorin Cimil, Președintele Comisiei Electorale Centrale, dl Grigore Novac, reprezentantul fracțiunii parlamentare a Partidului politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, dl Sergiu Litvinenco, reprezentantul fracțiunii parlamentare „PAS”, Blocul electoral „ACUM”, doamna Marina Radvan și dl Virgiliu Pâslariuc, candidați supleanți.

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ

4. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 62

Validarea mandatului de deputat

„Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.”

Articolul 69

Mandatul deputaţilor

„(1) Deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

[…].”

5. Prevederile relevante ale Legii nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională sunt următoarele:

Articolul 4

Atribuţiile

„(1) Curtea Constituţională:

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova;

[…].”

6. Prevederile relevante ale Codului jurisdicţiei constituţionale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16 iunie 1995, sunt următoarele:

Articolul 4

Competenţa în materie a Curţii Constituţionale

„(1) În exercitarea jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională:

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova;

[…].”

ÎN DREPT

7. Prin Hotărârea nr. 3457 din 27 decembrie 2019, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanţa a două mandate de deputat și i-a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a valida mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite candidaților supleanți doamna Marina Radvan, pe lista Partidului politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, și domnul Virgiliu Pâslariuc, pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”.

8. Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.

9. Potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiția validării.

10. De asemenea, în conformitate cu articolul 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională și articolul 4 alin. (1) lit. e) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituţională confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și validează mandatele deputaţilor.

11. Curtea menționează că candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului pe care îl reprezintă va deveni vacant.

12. Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că au devenit vacante două mandate de deputat în Parlament aparținând Partidului politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” și Blocului electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”.

13. Pe 9 martie 2019, prin Hotărârea nr. 4, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 24 februarie 2019, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

14. Astfel, doamna Marina Radvan se regăsește pe lista candidaților supleanți ai Partidului politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, iar domnul Virgiliu Pâslariuc se regăsește pe lista candidaților supleanți ai Blocului electoral „ACUM Platforma DA şi PAS” la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a.

15. Candidații supleanți, doamna Marina Radvan și domnul Virgiliu Pâslariuc, au prezentat Comisiei Electorale Centrale declarația prin care au acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

16. În şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatelor de deputat în Parlament atribuite de Comisia Electorală Centrală doamnei Marina Radvan și domnului Virgiliu Pâslariuc. 

Având în vedere considerentele expuse, în conformitate cu prevederile articolelor 140 alin. (2) din Constituţie, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 4 alin. (1) lit. e) şi 62 lit. d) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională 

 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se declară aleși în calitate de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatelor, doamna Marina Radvan, pe lista Partidului politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, și domnul Virgiliu Pâslariuc, pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”. 

2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președinte                                                             Vladimir ȚURCAN 

 

Chișinău, 27 decembrie 2019
HCC nr. 31
Dosarul nr. 232e/2019

 

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6106093  //   Vizitatori ieri: 1541  //   azi: 60  //   Online: 60
Acces rapid