Hotărârea nr. AG-7 din 19.08.2019

Hotărârea nr. AG-7 din 19.08.2019 privind alegerea unui judecător care va exercita funcțiile Președintelui Curții Constituționale în timpul absenței acestuia


Subiectul sesizării: Generală
Tipul hotărârii: generală
Prevedere: generală


Hotărârea Curții Constituționale:
1. h_AG_7_2019_rou.pdf
2. h_AG_7_2019-rus.pdf


HOTĂRÂRE
privind alegerea unui judecător care va exercita funcțiile
Președintelui Curții Constituționale în timpul absenței acestuia

Curtea Constituţională, în prezența judecătorilor Curții Constituționale:
Vladimir ȚURCAN, preşedinte, 
Eduard ABABEI,
Domnica MANOLE,
Nicolae ROȘCA,
Liuba ȘOVA,
Serghei ȚURCAN,

în baza articolelor 7 alin. (5) şi 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317 din 13 decembrie 1994 şi a articolului 5 lit. a) din Codul jurisdicţiei constituţionale nr. 502 din 16 iunie 1995, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se alege ca judecător care va exercita funcțiile Președintelui Curții Constituționale în timpul absenței acestuia doamna Liuba ȘOVA.

2. Prezenta hotărâre este definitivă, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedinte                                                                           Vladimir ȚURCAN

Nr. AG-7
Chişinău, 19 august 2019

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6425618  //   Vizitatori ieri: 3147  //   azi: 17  //   Online: 16
Acces rapid