Hotărârea nr. AG-6 din 19.08.2019

Hotărârea nr. AG-6 din 19.08.2019 privind alegerea Președintelui Curții Constituționale


Subiectul sesizării: Generală
Tipul hotărârii: generală
Prevedere: generală


Hotărârea Curții Constituționale:
1. h_AG_6_2019_rou.pdf
2. h_AG_6_2019_rus.pdf


HOTĂRÂRE
privind alegerea Președintelui Curții Constituționale

Curtea Constituţională, în prezența judecătorilor Curții Constituționale:
Eduard ABABEI, preşedinte de ședință,
Domnica MANOLE,
Nicolae ROȘCA,
Liuba ȘOVA,
Serghei ȚURCAN,
Vladimir ȚURCAN, 

în baza articolelor 7 şi 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317 din 13 decembrie 1994 şi a articolului 5 lit. a) din Codul jurisdicţiei constituţionale nr. 502 din 16 iunie 1995,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se alege prin vot secret în funcția de Preşedinte al Curţii Constituţionale, pe un termen de trei ani, domnul judecător Vladimir ȚURCAN, cu majoritate de voturi.

2. Prezenta hotărâre este definitivă, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedinte de ședință                                               Eduard ABABEI

 Nr. AG-6
Chişinău, 19 august 2019

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6203716  //   Vizitatori ieri: 2991  //   azi: 2302  //   Online: 152
Acces rapid