Hotărârea nr. 2 din 18.01.2019

Hotărârea nr. 2 din 18.01.2019 privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Subiectul sesizării: Comisia Electorală Centrală
Tipul hotărârii: validarea unui mandat de deputat
Prevedere: declararea calității de deputat


Hotărârea Curții Constituționale:
1. h_2_2019_210e_2018_rou.pdf
2. h_2_2019_210e_2018_rus.pdf


Sesizare:


HOTĂRÂRE
PRIVIND VALIDAREA
unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
(Sesizarea nr. 210e/2018)

CHIŞINĂU
18 ianuarie 2019


În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, judecând în componența:

dlui Mihai POALELUNGI, președinte,
dnei Raisa APOLSCHII,
dlui Corneliu GURIN,
dlui Artur REȘETNICOV,
dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dnei Dina Musteața, grefier,

Având în vedere sesizările depuse
și înregistrate pe 26 decembrie 2018 și 16 ianuarie 2019,
Examinând sesizările în şedinţă plenară publică,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

 Pronunță următoarea hotărâre:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizările Comisiei Electorale Centrale privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depuse la Curtea Constituțională pe 26 decembrie 2018 și 16 ianuarie 2019, în baza articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituţie, 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 4 alin. (1) lit. e), 16 alin. (1) şi 38 alin. (4) din Codul jurisdicţiei constituţionale.

2. Prin decizia Curţii Constituţionale din 17 ianuarie 2019 sesizările au fost declarate admisibile, fără a se prejudeca fondul cauzei. Având în vedere identitatea de obiect, în baza articolului 43 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea a decis conexarea sesizărilor într-un singur dosar.

3. La ședința publică a Curţii au participat dna Rodica Ciubotaru, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, dna Inna Șupac, reprezentantul fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, și domnii Pavel Ianeț, Gheorghe Brașovschi, Eleonora Graur, Ivan Filimon, Ghenadie Morcov, candidați supleanți.

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ

4. Prevederile relevante ale Constituţiei sunt următoarele:


Articolul 62
Validarea mandatului de deputat

„Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale."

Articolul 69
Mandatul deputaţilor

„(1) Deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

[...]."

5. Prevederile relevante ale Codului jurisdicţiei constituţionale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16 iunie 1995, sunt următoarele:

Articolul 4
Competenţa în materie a Curţii Constituţionale

„(1) În exercitarea jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională:

[...]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova;

[...]."

6. Prevederile relevante ale Legii nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională sunt următoarele:

Articolul 4
Atribuţiile

„(1) Curtea Constituţională:

[...]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova;

[...]."

ÎN DREPT

7. Prin Hotărârea nr. 2003 din 25 decembrie 2018, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanţa unui mandat de deputat și i-a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a-l declara în calitate de deputat ales în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl Pavel Ianeț, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, prezentând materialele aferente.

8. De asemenea, prin Hotărârea nr. 2091 din 15 ianuarie 2019, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța unor mandate de deputat și i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a-i declara în calitate de deputați aleși în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe domnii Gheorghe Brașovschi și Eleonora Graur, candidați supleanți pe lista Partidului Democrat din Moldova, și Ivan Filimon și Ghenadie Morcov, candidați supleanți pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, prezentând materialele aferente.

9. Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.

10. Potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului lor sub condiția validării.

11. De asemenea, în conformitate cu articolul 4 alin. (1) lit. e) din Codul jurisdicției constituționale și cu articolul 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea Constituţională confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și validează mandatele deputaţilor.

12. Curtea menționează că candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului pe care îl reprezintă va deveni vacant.

13. Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că au devenit vacante trei mandate de deputat în Parlament, aparținând Partidului Democrat din Moldova, și două mandate de deputat în Parlament, aparținând Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

14. Pe 9 decembrie 2014, prin Hotărârea nr. 29, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

15. Astfel, domnii Pavel Ianeț, Eleonora Graur și Gheorghe Brașovschi se regăsesc pe lista candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a din partea Partidului Democrat din Moldova, iar domnii Ivan Filimon și Ghenadie Morcov - pe lista candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

16. Candidații supleanți Pavel Ianeț, Eleonora Graur, Gheorghe Brașovschi, Ivan Filimon și Ghenadie Morcov i-au prezentat Comisiei Electorale Centrale declarația prin care au acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

17. În şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatelor de deputat în Parlament atribuite de Comisia Electorală Centrală:

- dlui Pavel Ianeț, a.n. 1983, domiciliat în orașul Orhei, politolog, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova;

- dnei Eleonora Graur, a.n. 1975, domiciliată în orașul Rezina, economist, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova;

- dlui Gheorghe Brașovschi, a.n. 1964, domiciliat în orașul Sângerei, agronom, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova;

- dlui Ivan Filimon, a.n. 1955, domiciliat în municipiul Chișinău, agronom, candidat supleant pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

- dlui Ghenadie Morcov, a.n. 1965, domiciliat în orașul Drochia, medic de familie, candidat supleant pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

Având în vedere considerentele expuse, în conformitate cu prevederile articolelor 140 alin. (2) din Constituţie, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 4 alin. (1) lit. e) şi 62 lit. d) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se declară aleși în calitate de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, domnii Pavel Ianeț, Eleonora Graur, Gheorghe Brașovschi, pe lista Partidului Democrat din Moldova, și domnii Ivan Filimon și Ghenadie Morcov, pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte Mihai POALELUNGI

Chișinău, 18 ianuarie 2019
HCC nr. 2
Dosarul nr. 210e/2018

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4959388  //   Vizitatori ieri: 3406  //   azi: 1173  //   Online: 80
Acces rapid