Hotărâre Nr.4 din 22.04.2013

Hotărâre nr.4 din 22.04.2013 pentru controlul constituţionalităţii Decretelor Preşedintelui Republicii Moldova nr.534-VII din 8 martie 2013 privind demisia Guvernului, în partea ce ține de menţinerea în funcţie a Prim-ministrului-demis prin moţiune de cenzură (pentru suspiciuni de corupţie) din data de 8 martie 2013 până la formarea noului guvern, şi nr.584-VII din 10 aprilie 2013 privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru


Monitorul: Monitorul Oficial nr.97-103/9 din 03.05.2013

Subiectul sesizării: Deputat din Parlamentul Republicii Moldova

Tipul hotărârii: controlul constituționalității decretelor Președintelui Republicii Moldova

Prevedere: Prevederi declarate neconstituționale

Hotararea Curtii Constitutionale:
1.  ro-h_04.2013.ro.pdf


Sesizări:Cuvinte cheie:   Articolul 98 Învestitura  | Articolul 100 Încetarea funcţiei de membru al Guvernului  | Articolul 101 Prim-ministrul  | Articolul 103 Încetarea mandatului  | Articolul 106 Exprimarea neîncrederii  | Competenţa Guvernului  | suveranitate  | independenţă  | Statul de drept  |

1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională în data de 11 aprilie 2013, în temeiul articolelor 25 alin.(1) lit.g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin.(1) lit.g) din Codul jurisdicţiei constituţionale de către deputaţii Mihai Ghimpu, Valeriu Munteanu, Ion Hadîrcă, Corina Fusu, Boris Vieru, Gheorghe Brega, Vadim Cojocaru, Oleg Bodrug, privind interpretarea articolelor 98, 100, 101, 103, 106 din Constituţie, care reglementează demisia Guvernului în urma exprimării votului de neîncredere (adoptării unei moţiuni de cenzură) de către Parlament. 2. Autorii sesizării au solicitat Curţii Constituţionale ca prin interpretarea articolelor 98, 100, 101, 103, 106 din Constituţie să se explice dacă: “(1) Prim-ministrul unui Guvern demis prin moţiune de cenzură, adoptată în urma neîncrederii acordate de Parlament pentru acuzaţii de corupţie, depăşire a atribuţiilor de serviciu şi trafic de influenţă, este în drept să exercite în continuare mandatul de Prim-ministru pînă la depunerea jurămîntului de către membrii noului Guvern, ori Preşedintele Republicii Moldova este obligat să desemneze prin decret un alt prim-ministru interimar, din rîndul membrilor Guvernului demisionat; (2) La desemnarea de către Preşedintele Republicii Moldova a Prim-ministrului interimar din membrii Guvernului demisionat, consultarea fracţiunilor parlamentare în privinţa candidaturii ce urmează a fi desemnată din rîndul membrilor Guvernului demis este obligatorie sau desemnarea, după caz, a Prim-ministrului interimar este un drept discreţionar al Preşedintelui Republicii Moldova.” 3. Prin decizia Curţii Constituţionale din 12 aprilie 2013, sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a prejudicia fondul cauzei. 4. Ulterior, în temeiul articolului 31 alin.(3) din Codul jurisdicţiei constituţionale, autorii sesizării au suplimentat temeiul şi obiectul sesizării, solicitînd Curţii să exercite controlul constituţionalităţii Decretelor Preşedintelui Republicii Moldova nr.534-VII din 8 martie 2013 şi nr.584-VII din 10 aprilie 2013, prin prisma respectării principiilor statului de drept, consacrat de articolul 1 alin.(3) din Constituţie. 5. În procesul pregătirii examinării sesizării, Curtea Constituţională a solicitat opiniile Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Guvernului. 6. În şedinţa plenară publică a Curţii, sesizarea a fost susţinută de către dnii Mihai Ghimpu, Valeriu Munteanu şi Gheorghe Brega, deputaţi în Parlament. Parlamentul a fost reprezentat de către dl Ion Creangă, şeful Direcţiei generale juridice a Secretariatului Parlamentului. Preşedintele Republicii Moldova a fost reprezentat de către dnii Ion Păduraru, Secretar general, şi Alexandru Ohotnicov, şef al Direcţiei generale drept a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova. Guvernul a fost reprezentat de către dl Oleg Efrim, ministru al justiţiei. ÎN FAPT 7. Prin Hotărîrea nr.28 din 5 martie 2013, Parlamentul şi-a exprimat votul de neîncredere (moţiune de cenzură) pentru Guvernul Republicii Moldova. condus de către Prim-ministrul Vladimir Filat. Neîncrederea faţă de Guvern a fost exprimată, în principal, în baza suspiciunilor de corupţie şi a altor fapte conexe. 8. La 8 martie 2013, Prim-ministrul Vladimir Filat a prezentat Preşedintelui Republicii Moldova demisia Guvernului. 9. În aceeaşi zi, Preşedintele a semnat Decretul nr.534-VII, prin care a acceptat demisia Guvernului. Prin acelaşi Decret, şeful statului a dispus ca Guvernul demisionar să îndeplinească numai funcţiile de administrare a treburilor publice pînă la depunerea jurămîntului de către membrii noului Guvern. 10. Prin Decretul nr.584-VII din 10 aprilie 2013, Preşedintele Republicii Moldova l-a desemnat pe Vladimir Filat în calitate de candidat pentru funcţia de Prim-ministru şi l-a autorizat să întocmească programul de activitate şi lista Guvernului, prezentîndu-le Parlamentului spre examinare.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4120615  //   Vizitatori ieri: 3721  //   azi: 2137  //   Online: 133
Acces rapid