Decizia nr. 80 din 02.07.2020

Decizia nr. 80 din 2.07.2020 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii articolului 58 alineatul (5) punctele 1) și 2) din Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice


Subiectul sesizării: grup de deputaţi, Marina Tauber, Petru Jardan, Denis Ulanov, Vadim Fotescu, Igor Himici, Reghina Apostolova, Violeta Ivanov, Vladimir Vitiuc


Decizia:
1. d_80_2020_104a_2019_rus.pdf
2. d_80_2020_104a_2020_rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE
de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii articolului 58 alineatul (5) punctele 1) și 2) din Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
(sesizarea nr. 104a/2020)

 CHIŞINĂU
2 iulie 2020

 

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Liuba ȘOVA, președinte de ședință,
dlui Eduard ABABEI,
dlui Nicolae ROȘCA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN,  judecători,
cu participarea dnei Cristina Chihai, asistent judiciar,

Având în vedere sesizarea înregistrată pe 30 iunie 2020,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 2 iulie 2020 în camera de consiliu,

C O N S T A T Ă

Pe 30 iunie 2020, deputații în Parlament Marina Tauber, Petru Jardan, Denis Ulanov, Vadim Fotescu, Igor Himici, Reghina Apostolova, Violeta Ivanov și Vladimir Vitiuc au depus o sesizare prin care au solicitat exercitarea controlului constituționalității articolului 58 alineatul (5) punctele 1) și 2) din Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

Totodată, autorii sesizării i-au solicitat Curții să suspende acțiunea acestor prevederi. Baza legală invocată de autori pentru dispunerea suspendării prevederilor contestate constituie articolul 251 alin. (2) pct. 1) literele b), d) și h) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională și articolul 71 alin. (2) pct. 1) lit. h) din Codul jurisdicției constituționale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16 iunie 1995.

Curtea Constituțională poate suspenda acțiunea actelor normative prevăzute la articolele 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 4 alin. (1) lit. a) din Codul jurisdicției constituționale, sesizate în modul corespunzător la Curtea Constituțională, care afectează sau se referă la domeniile stabilite la articolul 251 alin. (2) din Legea citată și de articolul 71 alin. (2) din Codul menționat.

Potrivit articolului 251 alin. (2) pct. 1) literele b), d) și h) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, Curtea poate dispune suspendarea acțiunii actelor normative, sesizate în modul corespunzător la Curtea Constituțională, care afectează sau se referă la domeniile care țin de drepturile și libertățile fundamentale ale omului, separația și colaborarea puterilor sau alte domenii pentru care Curtea Constituțională consideră necesară suspendarea acțiunii actului contestat, în vederea evitării prejudiciilor şi consecințelor negative iminente.

Curtea a examinat prima facie sesizarea respectivă în partea ce ține de solicitarea dispunerii suspendării acțiunii prevederilor contestate și a avut în vedere argumentele prezentate în sprijinul acestei cereri. Potrivit autorilor sesizării, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică adoptă, în baza normelor legale contestate, norme juridice cu caracter primar, care restrâng drepturile și libertățile fundamentale ale omului, și afectează separația puterilor în stat. Ei susțin că în vederea evitării unor prejudicii și consecințe negative iminente pentru ordinea constituțională, se impune suspendarea acțiunii prevederilor contestate. Așadar, Curtea observă că autorii sesizării s-au limitat în a invoca riscuri generale, fără a le detalia și fără a prezenta argumente pertinente în vederea suspendării acțiunii normelor legale contestate din perspectiva evitării intensității și posibilelor prejudicii iminente și ireparabile ale riscului afectării domeniilor prevăzute de acest articol.

În acest context, Curtea reiterează că, în cazul în care un autor al sesizării invocă riscul afectării unui domeniu prevăzut de articolul 251 alin. (2) pct. 1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și de articolul 71 alin. (2) pct. 1) din Codul jurisdicției constituționale, trebuie aduse argumente privind intensitatea și posibilele prejudicii și consecințe negative iminente și ireparabile ale riscului. Chiar dacă riscul este abstract, cererile cu privire la suspendarea acțiunii actelor sesizate trebuie motivate convingător, nu prin simpla enumerare a unor valori fundamentale. Doar invocarea riscului și enumerarea unor valori fundamentale nu reprezintă o motivare suficientă și convingătoare în vederea suspendării acțiunii actului sesizat (a se vedea, mutatis mutandis, DCC nr. 36 din 24 martie 2020, DCC nr. 42 din 30 aprilie 2020, DCC nr. 43 din 14 mai 2020).

Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea consideră necesar să respingă solicitarea ca fiind nemotivată.

Din aceste considerente, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, a articolului 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, a articolelor 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E 

1. Se respinge solicitarea deputaților în Parlament Marina Tauber, Petru Jardan, Denis Ulanov, Vadim Fotescu, Igor Himici, Reghina Apostolova, Violeta Ivanov și Vladimir Vitiuc referitoare la suspendarea acțiunii articolului 58 alineatul (5) punctele 1) și 2) din Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice.

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte de ședință                                                                                  Liuba ȘOVA 

 

 

Chișinău, 2 iulie 2020
DCC nr. 80
Dosarul nr. 104a/2020

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6822832  //   Vizitatori ieri: 3753  //   azi: 1036  //   Online: 33
Acces rapid