Decizia nr. 43 din 14.05.2020

Decizia nr. 43 din 14.05.2020 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii articolului 12 alineatele (7) și (8) din Legea securității statului nr. 618 din 31 octombrie 1995


Subiectul sesizării: deputat, Serghei Sîrbu


Decizia:
1. d_43_2020_69a_2020_rou.pdf
2. d_43_s_69a_2020_rus.pdf


Sesizări:


 

DECIZIE
de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii articolului 12 alineatele (7) și (8) din Legea securității statului nr. 618 din 31 octombrie 1995 
(Sesizarea nr. 69a/2020

CHIŞINĂU
14 mai 2020 

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, președinte,
dlui Eduard ABABEI,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Cristina Chihai, asistent judiciar

Având în vedere sesizarea înregistrată pe 13 mai 2020,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 14 mai 2020 în camera de consiliu, 

C O N S T A T Ă 

Pe 13 mai 2020, dl Serghei Sîrbu, deputat în Parlament, a depus o sesizare prin care a solicitat exercitarea controlului constituționalității articolului 12 alineatele (7) și (8) din Legea securității statului nr. 618 din 31 octombrie 1995.

Totodată, autorul sesizării i-a solicitat Curții să suspende acțiunea acestor prevederi. Baza legală pentru dispunerea suspendării prevederilor contestate este articolul 251 alin. (2) pct. 1) literele b) și d) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională și articolul 71 alin. (2) pct. 1 din Codul jurisdicției constituționale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16 iunie 1995.

La ședința Curții, dl judecător Vladimir Țurcan i-a prezentat plenului Curţii Constituţionale o cerere de abţinere de la judecarea cauzei. Analizând motivele invocate în cerere, Curtea Constituţională a decis admiterea ei.

Curtea a examinat prima facie sesizarea respectivă în partea ce ține de solicitarea dispunerii suspendării acțiunii prevederilor contestate și a avut în vedere argumentele prezentate în sprijinul acestei cereri. Potrivit autorului, Parlamentul a adoptat normele legale contestate depășind grav principii internaționale și constituționale, iar în vederea evitării unor consecințe grave pentru statul de drept, pentru drepturile fundamentale și libertățile omului, pentru evitarea unor consecințe negative iminente de abuz și de influență în activitatea unor autorități autonome, inclusiv în activitatea Procuraturii, s-ar impune suspendarea acțiunii normelor legale contestate.  Curtea observă că autorul s-a limitat în a invoca riscuri generale, fără a-și detalia susținerile sau fără a prezenta argumente pertinente, deși au trecut mai mult de zece luni de la intrarea în vigoare a normelor legale contestate.

În acest context, Curtea reiterează că, în cazul în care un autor al sesizării invocă riscul afectării unui domeniu prevăzut de articolul 251 alin. (2) pct. 1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și de articolul 71 alin. (2) pct. 1) din Codul Jurisdicției Constituționale, trebuie aduse argumente privind intensitatea și posibilele prejudicii și consecințe negative iminente și ireparabile ale riscului. Chiar dacă riscul este abstract, cererile cu privire la suspendarea acțiunii actelor sesizate trebuie motivate convingător, nu prin simpla enumerare a unor valori fundamentale. Doar invocarea riscului și enumerarea unor valori fundamentale nu reprezintă o motivare suficientă și convingătoare în vederea suspendării acțiunii actului sesizat (a se vedea DCC nr. 36 din 24 martie 2020 și DCC nr. 42 din 30 aprilie 2020).

Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea consideră necesar să respingă prezenta solicitare ca fiind nemotivată. 

Din aceste considerente, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, a articolului 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, a articolelor 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E 

1. Se respinge solicitarea dlui Serghei Sîrbu, deputat în Parlament, referitoare la suspendarea acțiunii articolului 12 alineatele (7) și (8) din Legea securității statului nr. 618 din 31 octombrie 1995.

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președinte                                                                             Domnica MANOLE

 

 

Chișinău, 14 mai 2020
DCC nr. 43
Dosarul nr. 69a/2020

 

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6822809  //   Vizitatori ieri: 3753  //   azi: 1014  //   Online: 11
Acces rapid