Decizia nr. 13 din 10.02.2020

Decizia nr. 13 din 10.02.2020 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii Legii nr. 1545 din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești


Subiectul sesizării: Curtea de Apel Chişinău, avocat Nicolae Daniliuc


Decizia:
1. d_13_227g_2019(suspendare)_rou.pdf
2. d_13_2020_227g_2019_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii Legii nr. 1545 din
25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin
acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești
(Sesizarea nr. 227g/2019)

CHIŞINĂU
10 februarie 2020

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dlui Vladimir ȚURCAN, președinte,
dnei Domnica MANOLE,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Cristina Chihai, asistent judiciar,

Având în vedere sesizarea înregistrată pe 23 decembrie 2019,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

C O N S T A T Ă

La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a cuvintelor „cazurile" și „condițiile" de la articolul 1, precum și a articolelor 3 și 6 ale Legii nr. 1545 din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești, ridicată de dl Nicolae Daniliuc, avocat în dosarul nr. 2a-3575/19, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

În subsidiar, pe 6 februarie 2020, autorul sesizării i-a solicitat Curții suspendarea acțiunii Legii menționate supra.

Autorul sesizării s-a bazat pe prevederile articolului 251 din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională.

Examinând solicitarea de suspendare a acțiunii actului sesizat, Curtea reține că deși autorul ei solicită suspendarea acțiunii Legii nr. 1545 din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanțelor judecătorești în integralitatea sa, sesizarea autorului se referă doar la cuvintele „cazurile" și „condițiile" de la articolul 1, precum și la articolele 3 și 6 din Lege.

Cu privire la solicitarea depusă, Curtea observă că autorul ei a invocat articolul 251 din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională fără a argumenta necesitatea unei astfel de decizii. Astfel, autorul nu și-a motivat cererea prin prisma articolului 251 alin. (2) din Lege, care prevede cazurile în care suspendarea acțiunii actului sesizat este necesară (e.g. actul sesizat afectează sau se referă la: suveranitatea și puterea de stat; drepturile și libertățile fundamentale ale omului; democrația și pluralismul politic etc.).

Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea consideră necesar să respingă prezenta solicitare pe motiv că este nemotivată.

Din aceste considerente, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, a articolului 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, a articolelor 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E

1. Se respinge solicitarea dlui Nicolae Daniliuc, avocat în dosarul nr. 2a-3575/19, pendinte la Curtea de Apel Chișinău, referitoare la suspendarea acțiunii Legii nr. 1545 din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești.

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte                                                                            Vladimir ȚURCAN

Chișinău, 10 februarie 2020
DCC nr. 13
Dosarul nr. 227g/2019

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6571387  //   Vizitatori ieri: 2796  //   azi: 1852  //   Online: 37
Acces rapid