Decizia nr. 37 din 14.03.2019

Decizia nr. 37 din 14.03.2019 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii articolului 25 alin. (6) din Legea nr. 278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului


Subiectul sesizării: deputat, Simion Grișciuc


Decizia:
1. d_37_2019_52a_2019_rou.pdf
2. d_37_2019_52a_2019_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii articolului 25 alin. (6) din Legea nr. 278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului
(Sesizarea nr. 52a/2019)

CHIŞINĂU
14 martie 2019

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dlui Mihai POALELUNGI, preşedinte,
dnei Raisa APOLSCHII,
dlui Aurel BĂIEȘU,
dlui Corneliu GURIN,
dlui Artur REȘETNICOV,
dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dlui Dumitru Avornic, grefier,

Având în vedere sesizarea depusă la 13 martie 2019,
Înregistrată la aceeaşi dată,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 14 martie 2019, în camera de consiliu,

C O N S T A T Ă

Pe data de 13 martie 2019, dl Simion Grișciuc, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a cerut verificarea constituționalității articolului 25 alin. (6) din Legea nr. 278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului.

În subsidiar, deși interdicția prevăzută de dispozițiile contestate este în vigoare de mai mult de 3 ani, autorul sesizării i-a solicitat Curții suspendarea acțiunii articolului 25 alin. (6) din Legea nr. 278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului.

Autorul sesizării s-a bazat pe prevederile articolului 251 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, invocând o pretinsă afectare a dreptului la proprietate.

Curtea reține că o eventuală suspendare a acțiunii articolului contestat nu este justificată, motiv pentru care ea va respinge acest capăt al sesizării.

Din aceste considerente, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, a articolului 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, a articolelor 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E

1. Se respinge solicitarea dlui Simion Grișciuc, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, referitoare la suspendarea acțiunii articolului 25 alin. (6) din Legea nr. 278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului.

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedinte                                                 Mihai POALELUNGI

Chişinău, 14 martie 2019
DCC nr. 37
Dosarul nr. 52a/2019

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4407284  //   Vizitatori ieri: 2347  //   azi: 1314  //   Online: 11
Acces rapid