Decizia nr. 36 din 05.03.2019

Decizia nr. 36 din 05.03.2019 privind renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr. 4, orașul Râșcani


Subiectul sesizării: Comisia Electorală Centrală


Decizia:
1. d_36_2019_48e_2019_rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE
privind renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr. 4, orașul Râșcani

CHIŞINĂU
5 martie 2019

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dlui Mihai POALELUNGI, preşedinte,
dnei Raisa APOLSCHII,
dlui Aurel BĂIEŞU,
dlui Corneliu GURIN,
dlui Artur REȘETNICOV,
dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dnei Ludmila Chihai, grefier,

Având în vedere sesizarea depusă pe 4 martie 2019,
Înregistrată la aceeași dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 5 martie 2019 în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 24 februarie 2019 şi validarea mandatelor deputaţilor aleşi, depusă la Curtea Constituţională pe 4 martie 2019, în baza articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituţie, 100 din Codul electoral, 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 4 alin. (1) lit. e) şi 38 alin. (3) din Codul jurisdicţiei constituţionale.

2. Pe 27 februarie 2019, în baza articolului 65 alin. (3) din Codul electoral, candidatul Partidului Democrat din Moldova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr. 4, orașul Râșcani, dl Iurie Urzică, a depus o contestaţie la Comisia Electorală Centrală prin care a solicitat renumărarea voturilor exprimate la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr. 4, orașul Râșcani, și anularea proceselor-verbale privind rezultatele voturilor exprimate în această circumscripție.

3. Dl Iurie Urzică, candidat al Partidului Democrat din Moldova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr. 4, orașul Râșcani, și-a motivat demersul prin existența unor divergenţe între informațiile existente în procesele-verbale ale unor secții de votare din circumscripția uninominală nr. 4, orașul Râșcani. În opinia dlui Iurie Urzică, aceste încălcări sunt unele grave şi afectează rezultatele votării şi distribuirea mandatelor.

4. Curtea reţine că, potrivit articolului 65 alin. (3) din Codul electoral, în cazul dezacordului cu rezultatele preliminare ale votării, până la confirmarea rezultatelor de către instanţele abilitate, concurenţii electorali le pot solicita acestor instanţe să dispună renumărarea voturilor. Renumărarea poate fi dispusă de către instanţa abilitată cu confirmarea rezultatelor alegerilor pentru motive întemeiate ce afectează rezultatele votării şi distribuirea mandatelor şi va avea loc în cel mult șapte zile calendaristice de la data adoptării hotărârii privind renumărarea voturilor. Renumărarea se efectuează de către aceleași organe electorale, substituindu-se organele electorale vinovate de fraudă. Procedura generală a renumărării este aprobată prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale.

5. Analizând argumentele candidatului electoral, documentele electorale prezentate de către Comisia Electorală Centrală, Curtea respinge demersul privind renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr. 4, orașul Râșcani. Dl Iurie Urzică nu a prezentat probe în susținerea afirmațiilor sale, probe care să demonstreze afectarea rezultatelor votării.

Fiind instanţa care examinează adresările concurenţilor electorali în vederea renumărării voturilor, în baza articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională și a articolelor 61 şi 64 din Codul jurisdicției constituţionale, Curtea Constituţională

D E C I D E:

1. Se respinge demersul dlui Iurie Urzică, candidat al Partidului Democrat din Moldova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr. 4, orașul Râșcani, privind renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr. 4, orașul Râșcani.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedinte                                             Mihai POALELUNGI

Chişinău, 5 martie 2019
DCC nr. 36
Dosarul nr. 48e/2019

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4407284  //   Vizitatori ieri: 2347  //   azi: 1314  //   Online: 11
Acces rapid