Decizie Nr. 94 din 06.09.2018

Decizia nr. 94 din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 110g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 79 alin. (4) din Codul penal


Subiectul Sesizării: Curtea de Apel Chişinău

Fişiere:
1. ro-d942018110g20188e557.pdf
2. ro-d94s110g-2018-rus9d550.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a textului „persoanelor adulte" din articolul 79 alin. (4) din Codul penal, ridicată de către dl avocat Marin Postu în dosarul nr. 21r-369/18, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituţională pe 31 iulie 2018 de către dl judecător Iurie Iordan de la Curtea de Apel Chișinău, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituţie, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016.

A. Circumstanţele litigiului principal

3. Prin sentința Colegiului penal al Tribunalului Chișinău din 19 august 1998, dl Iacob Popa a fost condamnat pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 17 pct. 1) și 88 [complicitate la omor premeditat], articolul 88 pct. 6) și 8) [omor premeditat săvârșit cu circumstanţe agravante], articolele 17 și 88 pct. 1), 6) și 8) [omor premeditat săvârșit cu circumstanţe agravante], articolele 15, 17 și 88 pct. 1), 6) și 8) [pregătire/tentativă și complicitate la omor premeditat săvârșit cu circumstanţe agravante], articolele 15 și 1231 [pregătire/tentativă la sustragerea în proporţii deosebit de mari din avutul proprietarului] din Codul penal, adoptat prin Legea nr. din 24 martie 1961. În baza articolului 39 din Cod, instanța de judecată i-a aplicat dlui Iacob Popa o pedeapsă sub forma detențiunii pe viață, cu confiscarea averii.

4. Nefiind de acord cu soluția primei instanțe, dl Iacob Popa a formulat un apel, care a fost respins, ca tardiv prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel din 19 ianuarie 1999.

5. Ulterior, dl Iacob Popa a formulat un recurs, însă acesta a fost respins ca nefondat prin decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 23 februarie 1999, fiind menținută sentința Colegiului penal al Tribunalului Chișinău din 19 august 1998 și decizia Colegiului penal al Curții de Apel din 19 ianuarie 1999.

6. Pe 20 septembrie 2016, dl Iacob Popa a depus o cerere la Judecătoria Rezina, prin care a solicitat aplicarea retroactivă a prevederilor Codului penal adoptat prin Legea nr. 985 din 18 aprilie 2002, deoarece limitele pedepselor stabilite prin noua lege i-ar fi mai favorabile decât cele care au stat la baza hotărârii de condamnare din anul 1998. De asemenea, în cererea depusă, dl Iacob Popa a menționat că, în baza modificărilor articolului 79 alin. (1) din Codul penal introduse prin Legea nr. 163 din 20 iulie 2017 [săvârşirea infracţiunii de către persoanele care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani poate fi apreciată de către instanţa de judecată drept circumstanță excepţională], el trebuie să beneficieze de aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege.

7. Prin încheierea Judecătoriei Orhei (sediul Șoldănești) din 7 mai 2018, instanța de judecată a admis parțial cererea depusă și a reîncadrat acțiunile dlui Iacob Popa în conformitate cu prevederile Codului penal adoptat prin Legea nr. 985 din 18 aprilie 2002, aplicându-i o pedeapsă sub forma detenției pe viață în baza articolului 84 alin. (5) din Cod. Cu referire la aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege în baza articolului 79 alin. (1) din Codul penal, instanța de judecată a menționat că, deși dl Iacob Popa avea 19 ani la momentul comiterii infracțiunilor pentru care a fost condamnat în anul 1998, acesta nu poate beneficia de prevederile menționate, deoarece i-a fost stabilită pedeapsa detenției pe viață. Potrivit instanței de judecată, acest fapt creează impedimente pentru aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege în baza articolului 79 alin. (1) din Codul penal, deoarece alin. (4) din același articol stabilește că prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor adulte în situația cărora intervine pedeapsa detenției pe viaţă, în situația recidivei de infracţiuni sau a săvârşirii de infracţiuni prevăzute la art.1661 alin. (2)-(4).

8. Nefiind de acord cu încheierea Judecătoriei Orhei (sediul Șoldănești) din 7 mai 2018, dl Iacob Popa a depus un recurs prin care a solicitat casarea acesteia și pronunțarea unei noi hotărâri prin care să fie aplicate noile prevederile legale mai favorabile.

9. În cadrul ședinței de judecată, dl avocat Marin Postu, care reprezintă interesele dlui Iacob Popa, a ridicat excepția de neconstituționalitate a textului „persoanelor adulte" din articolul 79 alin. (4) din Codul penal.

10. Prin încheierea din aceeași dată, Curtea de Apel Chișinău a admis cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate și a dispus trimiterea sesizării către Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4120259  //   Vizitatori ieri: 3721  //   azi: 1822  //   Online: 129
Acces rapid