Decizie Nr. 86 din 09.07.2018

Decizia nr. 86 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 99a/2018 privind controlul constituționalității articolelor 432 alin. (5) și 433 alin. (1) din Codul de procedură penală


Subiectul Sesizării: Deputat din Parlamentul Republicii Moldova, Ștefan Creangă

Fişiere:
1. ro-d86201899a20184b622.pdf
2. ro-d86s99a-2018-rus79f12.pdf


Sesizări:


1. Pe 3 iulie 2018, dl Ștefan Creangă, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, i-a adresat Curţii Constituţionale o sesizare prin care solicită controlul constituționalității articolelor 432 alin. (5) și 433 alin. (1) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.122 din 14 martie 2003.

A. Motivele sesizării

2. Motivele sesizării, așa cum au fost prezentate de autorul acesteia, pot fi rezumate după cum urmează.

3. Prin Hotărârea nr. 16 din 19 iulie 2005, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional articolul 433 alin. (1) din Codul de procedură penală, care prevedea că la judecarea recursului participă numai procurorul şi avocații admiși de către Curtea Supremă de Justiție, în modul prevăzut de lege, pentru a practica un asemenea gen de activitate.

4. Pe 21 octombrie 2005, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o lege prin care a modificat articolul 433 alin. (1) din Codul de procedură penală și a stabilit că la judecarea recursului participă procurorul și persoanele indicate la articolul 401 din Cod, ale căror interese sunt afectate prin argumentele invocate în recurs.

5. Pe 27 martie 2014, a fost adoptată Legea nr. 46 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală. La articolul 432 alin. (5) din Cod s-a adăugat competența colegiului format din trei judecători [care examinează admisibilitatea recursului] de a fixa data ședinței publice și de a le comunica părților la proces despre aceasta, atunci când constată interesul deosebit pe care îl prezintă cauza pentru jurisprudență. De asemenea, s-a modificat și articolul 433 alin. (1) din Cod, după cum urmează: „Recursul se judecă fără citarea părților la proces. La judecarea recursului în ședință publică conform prevederilor articolului 432 alin. (5) participă procurorul şi persoanele indicate la articolului 401 ale căror interese sunt atinse prin argumentele invocate în recurs".

6. Autorul sesizării pretinde că articolele 432 alin. (5) și 433 alin. (1) din Codul de procedură penală, potrivit cărora recursul este judecat în ședință publică numai atunci când colegiul care examinează admisibilitatea recursului constată interesul deosebit al cauzei pentru jurisprudență, contravin articolelor 7, 15, 20, 26, 54, 117, 134 alin. (3) și 140 din Constituție.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4120613  //   Vizitatori ieri: 3721  //   azi: 2135  //   Online: 131
Acces rapid