Decizie Nr. 77 din 09.07.2018

Decizia nr.77 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.89g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 7 iunie 2017


Subiectul Sesizării: Curtea de Apel Chişinău

Fişiere:
1. ro-d77201889g2018e66ef.pdf1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a punctelor 39, 69 și 70 din Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 7 iunie 2017, ridicată de către dl Vitalie Bîzgu, parte în dosarul nr. 3a-602/18, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituţională, pe 25 iunie 2018, de către un colegiu civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituţie, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016. 

A. Circumstanţele litigiului principal

3. Pe rolul Curții de Apel Chișinău se află apelul declarat de către dl Vitalie Bîzgu împotriva hotărârii judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 12 februarie 2018, prin care a fost respinsă ca nefondată cererea de chemare în judecată a acestuia împotriva Inspectoratului General de Poliție al MAI.  

4. În cadrul ședinței de judecată din 7 iunie 2018,  dl Vitalie Bîzgu a ridicat excepția de neconstituționalitate a punctelor 39, 69 și 70 din Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 7 iunie 2017.

5. Prin încheierea din aceeaşi dată, Curtea de Apel Chișinău a admis cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate şi a dispus trimiterea sesizării către Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4115737  //   Vizitatori ieri: 3789  //   azi: 1285  //   Online: 52
Acces rapid