Decizie Nr. 42 din 08.05.2018

Decizia nr.42 din 08.05.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 44g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 1107 din 6 iunie 2002, din Legea nr. 142 din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă și din Legea nr. 449 din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (învestirea contractelor de ipotecă/gaj cu formulă executorie)


Subiectul Sesizării: Judecătorie (instanţa de fond), Judecătoria Orhei, sediul central

Fişiere:
1. ro-d42201844g2018rou600ca.pdf
2. ro-d42s44g2018rusdc14e.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate:

- a textelor „cât şi de un terţ”, conținut de articolul 456 alin. (3), „și pe debitorul gajist când acesta este un terţ”, conținut de articolul 482 alin. (2) din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 1107 din 6 iunie 2002;

- a textelor „sau a debitorului” și „garant ipotecar – persoană ce transmite în ipotecă un bun sau bunuri imobile în vederea garantării executării obligaţiei debitorului”, conținute de articolul 3 din Legea nr.142 din  26 iunie 2008 cu privire la ipotecă;

- a textului „cât şi garantul ipotecar. În cazul în care executarea obligaţiei de către debitor este garantată prin ipotecă de către garantul ipotecar, acesta are calitatea de debitor ipotecar”, conținut de articolul 9 alin. (3) din Legea nr. 142 din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă;

- a alineatului (4) și a textului „de garantul ipotecar”, conținut de alin. (5), a alineatelor (6) și (7) din articolul 9 din Legea nr. 142 din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă;

- a textului „cât și un terț”, conținut de articolul 2 alin. (2), și a textului „şi/sau ale persoanelor terţe”, conținut de alineatele (1) și (7) din articolul 26¹ din Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj,

ridicată de către dna avocat Cristina Doga, în dosarul nr. 2c-21/2017, aflat pe rolul Judecătoriei Orhei, sediul central.

2. Excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituţională pe 24 aprilie 2018 de către dna judecător Veronica Cupcea, de la Judecătoria Orhei, sediul central, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituţie, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4115756  //   Vizitatori ieri: 3789  //   azi: 1304  //   Online: 71
Acces rapid