Decizia nr. AG-7 din 16.03.2018

Decizia nr.AG-7 din 16.03.2018 privind alegerea Președintelui Curții Constituționale


Subiectul sesizării: Generală


Decizia:
1. ro-AG716032018ro867a8.pdf


DECIZIE
PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI CURŢII CONSTITUŢIONALE

CHIȘINĂU
16 martie 2018

Curtea Constituţională, statuând în componenţa:

Dl Aurel BĂIEŞU, preşedinte de şedinţă,
Dl Igor DOLEA,
Dna Victoria IFTODI,
Dl Victor POPA,
Dl Mihail POALELUNGI,
Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dnei Lilia RUSU, judecător-asistent,

în temeiul articolelor 7 şi 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 şi articolului 5 lit.a) din Codul jurisdicţiei constituţionale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995,

D E C I D E:

1. Se alege domnul Mihail POALELUNGI în calitate de Preşedinte al Curţii Constituţionale, pe un termen de 3 ani.

2. Prezenta decizie este definitivă, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedinte de şedinţă          Aurel BĂIEŞU

Chișinău, 16 martie 2018,
DCC nr. AG-7

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6810530  //   Vizitatori ieri: 2189  //   azi: 317  //   Online: 26
Acces rapid