Decizie Nr. 41 din 02.05.2017

Decizie nr.41 din 02.05.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 56c/2017 privind avizarea amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea articolului 70 din Constituție(imunitatea deputatului)


Subiectul Sesizării: Un grup de deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova

Fişiere:
1. ro-d4104051790520.pdf


Sesizări:


1.   La originea cauzei se află demersul Comisiei juridice, numiri și imunități de a aviza amendamentele constituționale propuse de un grup de deputați la proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova.

A.    Motivele sesizării

2. Prin Avizul nr. 4 din 18 aprilie 2016, Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituție, prin care se propunea excluderea din  acest articol a alin. (3) .

3. Respectivul proiect de lege constituțională a fost înregistrat în Parlament la 21 aprilie 2016.

4. La 30 martie 2017, proiectul de lege a fost adoptat în prima lectură. În cadrul procesului de pregătire a proiectului de lege pentru a fi examinat în lectura a doua, un grup de deputați au înaintat mai multe amendamente, după cum urmează:

„La alineatul (1) din art. 70 cuvintele „didactice și științifice" se înlocuiesc  cu cuvintele „didactice, științifice și de creație";

Alineatul (3) din art. 70 va avea următorul cuprins:

(3) Deputatul dispune doar de imunitate funcțională, în condițiile legii."

5.   Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată în M.O., 2016, nr. 78, art. 140) sunt următoarele:

Articolul 72
Categorii de legi

   „(1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.

(2) Legile constituţionale sunt cele de revizuire a Constituţiei.

 [...]"

Articolul 135
Atribuţiile [Curţii Constituţionale]

„(1) Curtea Constituţională:

[...]

c) se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;

 [...]"

Articolul 141
Iniţiativa revizuirii

„(1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de:

[...]

b) un număr de cel puţin o treime de deputaţi în Parlament;

[...]

(2) Proiectele de legi constituţionale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu avizul Curţii Constituţionale, adoptat cu votul a cel puţin 4 judecători."

Articolul 142
Limitele revizuirii

„(1) Dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.

(3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de urgenţă, de asediu şi de război."

Articolul 143
Legea privind modificarea Constituţiei

„(1) Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea Constituţiei după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două treimi din deputaţi.

(2) Dacă, de la prezentarea iniţiativei cu privire la modificarea Constituţiei, Parlamentul nu a adoptat timp de un an legea constituţională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă."

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind avizarea amendamentelor unui grup de deputați la proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5.Examinând admisibilitatea sesizării privind avizarea amendamentelor unui grup de deputați la proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituție, Curtea Constituțională menționează următoarele.

6.Potrivit articolului 141 din Constituție, revizuirea Constituției poate fi inițiată de un număr de cel puţin o treime de deputaţi în Parlament. Totodată, potrivit alin. (2) al acestui articol, proiectele de legi constituţionale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu avizul Curţii Constituţionale, adoptat cu votul a cel puţin 4 judecători.

7.La 18 aprilie 2016, Curtea Constituțională a pronunțat Avizul nr.4 asupra inițiativei de revizuire a articolului 70 din Constituție, prin care un grup de deputați a propus excluderea alineatului (3) de la articolul 70 din Constituție.

8.Curtea constată că după adoptarea proiectului de lege constituțională în prima lectură un grup de deputați a propus mai multe amendamente la conținutul proiectului.

9.În acest sens, Curtea reține că, potrivit Hotărârii nr. 7 din 4 martie 2016, în cazul amendamentelor deputaţilor acceptate de Parlament în lectura a doua la un proiect de lege privind revizuirea Constituţiei, este obligatorie avizarea repetată de către Curtea Constituţională.

10.Totodată, în cazul în care Curtea Constituţională avizează repetat un proiect de lege de revizuire a Constituţiei, amendat substanţial în cadrul celei de-a doua lecturi în Parlament, acest proiect urmează să parcurgă toate procedurile expuse la articolul 143 alin. (1) din Constituţie. 

11.În același timp, Curtea subliniază că potrivit articolului 143 alin. (2) din Constituție, dacă, de la prezentarea iniţiativei cu privire la modificarea Constituţiei, Parlamentul nu a adoptat timp de un an legea constituţională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă.

12.În speță, Curtea constată că inițiativa legislativă de modificare a articolului 70 din Constituție a fost înregistrată în Parlament la 21 aprilie 2016. Prin urmare, termenul constituțional, stabilit la articolul 143 alin. (2) din Constituție pentru adoptarea proiectului de lege enunțat a expirat la 21 aprilie 2017. 

13.Ținând cont de cele menționate, Curtea reține că amendamentele unui grup de deputați prezentate la proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituție nu pot fi avizate de Curtea Constituțională, fapt pentru care urmează a fi respinse.

Curtea Constituțională va emite Avizul său la prezentarea unui noi proiect de lege pentru modificarea și completarea articolului 70 din Constituție, proiect care urmează să parcurgă toate procedurile expuse la articolul 143 alin. (1) din Constituţie.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 3495334  //   Vizitatori ieri: 2809  //   azi: 1432  //   Online: 22


Acces rapid