Decizie Nr. 69 din 12.10.2016

Decizie nr.69 din 12.10.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 122g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alineatul (3) lit. b) [în redacția actuală art. 33 alin. (3) lit. c)] din Legea nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranța traficului rutier


Subiectul Sesizării: Curtea Supremă de Justiție

Fişiere:
1. ro-d692016roc46b0.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a articolului 23 alineatul (3) lit. b) [în redacția actuală art. 33 alin. (3) lit. c)] din Legea nr. 131-XVI  din 7 iunie 2007 privind siguranța traficului rutier, ridicată de avocatul Igor Chiriac în dosarul nr.3ra-1236/16, pendinte la Curtea Supremă de Justiție. 

2. Excepţia de neconstituţionalitate a fost depusă la Curtea Constituţională la 11 octombrie 2016 de către judecătorul Valeriu Doagă din cadrul Curții Supreme de Justiție, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016, precum și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională.

A. Circumstanţele litigiului principal

3. La 26 mai 2014, I.M. a înaintat o cerere de chemare în judecată împotriva Inspectoratului General de Poliție și Inspectoratului Național de Patrulare al Inspectoratului General de Poliție, solicitând anularea buletinului de trimitere la examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și a naturii ei, precum și constatarea acțiunilor de supunere examinării medicale drept ilegale.

4. La 6 noiembrie 2015, prin hotărârea Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, a fost admisă parțial acțiunea înaintată de I.M. și a fost declarat nul buletinul de trimitere la examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate, restul cerințelor au fost respinse ca fiind nefondate.

5. La 29 martie 2016, prin decizia Curții de Apel Chișinău a fost admis apelul declarat de către Inspectoratul General de Poliție și Inspectoratul Național de Patrulare al Inspectoratului General de Poliție, fiind casată integral hotărârea primei instanțe și emisă o nouă hotărâre, prin care acțiunea a fost respinsă ca nefondată.

6. La 22 iunie 2016, reprezentantul reclamantului I.M., avocatul Igor Chiriac, a declarat recurs împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău, solicitând admiterea recursului și ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate a articolului 23 alineatul (3) lit. b) [în redacția actuală art. 33 alin. (3) lit. c)] din Legea nr. 131-XVI  din 7 iunie 2007 privind siguranța traficului rutier (republicată, M.O., 2015, nr.11-21, art. 6), invocând încălcarea articolelor 16 alin. (2), 24, 28 și 54 din Constituție.

7. Prin încheierea din 5 octombrie 2016, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție a dispus ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate şi transmiterea sesizării în adresa Curţii Constituţionale pentru soluţionare.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4121626  //   Vizitatori ieri: 3721  //   azi: 3079  //   Online: 42
Acces rapid