Decizie Nr. 77 din 12.10.2016

Decizie nr.77 din 12.10.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 119a/2016 privind controlul constituţionalităţii unor hotărâri de Guvern privind angajarea răspunderii asupra unor proiecte de legi


Subiectul Sesizării: grup de deputaţi în Parlament

Fişiere:
1. ro-d772016roa0db6.pdf


Sesizări:


1. La 4 octombrie 2016 Igor Dodon, Vladimir Țurcan, Vlad Bătrîncea, Vasile Bolea, deputați în Parlament, au adresat Curţii Constituţionale o sesizare, prin care solicită controlul constituţionalităţii următoarelor acte:

- Hotărârea Guvernului nr. 1081 din 26 septembrie 2016 privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind redresarea şi rezoluţia băncilor şi Legea privind redresarea şi rezoluţia băncilor;

-  Hotărârea Guvernului nr. 1082 din 26 septembrie 2016 privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;

- Hotărârea Guvernului nr. 1083 din 26 septembrie 2016 pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare şi Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1085 din 26 septembrie 2016 cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind emisiunea obligaţiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 şi nr. 101 din 1 aprilie 2015 şi Legea privind emisiunea obligaţiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 şi nr. 101 din 1 aprilie 2015;

- Hotărârea Guvernului nr. 1086 din 26 septembrie 2016 cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016 şi Legea pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016;

Hotărârea Guvernului nr. 1087 din 26 septembrie 2016 cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016 şi Legea pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016;

- Hotărârea Guvernului nr. 1088 din 26 septembrie 2016 cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016 nr. 157 din 1 iulie 2016 şi Legea privind modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016 nr. 157 din 1 iulie 2016.

9. Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată în M.O., 2016, nr. 78, art. 140) sunt următoarele:


Articolul 6
Separaţia şi colaborarea puterilor

 „În Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească sînt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei."


Articolul 66
Atribuţiile de bază

„Parlamentul are următoarele atribuţii de bază:

a) adoptă legi, hotărîri şi moţiuni;

b) declară referendumuri;

c) interpretează legile şi asigură unitatea reglementărilor legislative pe întreg teritoriul ţării;

d) aprobă direcţiile principale ale politicii interne şi externe a statului;

e) aprobă doctrina militară a statului;

f) exercită controlul parlamentar asupra puterii executive, sub formele şi în limitele prevăzute de Constituţie;

g) ratifică, denunţă, suspendă şi anulează acţiunea tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova;

h) aprobă bugetul statului şi exercită controlul asupra lui;

i) exercită controlul asupra acordării împrumuturilor de stat, asupra ajutorului economic şi de altă natură acordat unor state străine, asupra încheierii acordurilor privind împrumuturile şi creditele de stat din surse străine;

j) alege şi numeşte persoane oficiale de stat, în cazurile prevăzute de lege;

k) aprobă ordinele şi medaliile Republicii Moldova;

l) declară mobilizarea parţială sau generală;

m) declară starea de urgenţă, de asediu şi de război;

n) iniţiază cercetarea şi audierea oricăror chestiuni ce se referă la interesele societăţii;

o) suspendă activitatea organelor administraţiei publice locale, în cazurile prevăzute de lege;

p) adoptă acte privind amnistia;

r) îndeplineşte alte atribuţii, stabilite prin Constituţie şi legi."


Articolul 1061
Angajarea răspunderii Guvernului

 „(1) Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Parlamentului asupra unui program, unei declaraţii de politică generală sau unui proiect de lege.

(2) Guvernul este demis dacă moţiunea de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, declaraţiei de politică generală sau proiectului de lege, a fost votată în condiţiile articolului 106.

(3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat se consideră adoptat, iar programul sau declaraţia de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.      

exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului legislativ."

1. Se declară inadmisibilă sesizarea deputaților Igor Dodon, Vladimir Țurcan, Vlad Bătrîncea și Vasile Bolea pentru controlul constituționalității:

- Hotărârii Guvernului nr. 1081 din 26 septembrie 2016 privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind redresarea şi rezoluţia băncilor şi Legii nr.232 din 3 octombrie 2016  privind redresarea şi rezoluţia băncilor;

-  Hotărârii Guvernului nr. 1082 din 26 septembrie 2016 privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi Legii nr. 233 din 3 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;

- Hotărârii Guvernului nr. 1083 din 26 septembrie 2016 pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare şi Legii nr. 234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1085 din 26 septembrie 2016 cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind emisiunea obligaţiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 şi nr. 101 din 1 aprilie 2015 şi Legii nr. 235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligaţiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 şi nr. 101 din 1 aprilie 2015;

- Hotărârii Guvernului nr. 1086 din 26 septembrie 2016 cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016 şi Legii nr. 236 din 3 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016;

- Hotărârii Guvernului nr. 1087 din 26 septembrie 2016 cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016 şi Legii nr. 237 din 3 octombrie 2016 pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016;

- Hotărârii Guvernului nr. 1088 din 26 septembrie 2016 cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016 nr. 157 din 1 iulie 2016 şi Legii nr. 238 din 3 octombrie 2016 privind modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2016 nr. 157 din 1 iulie 2016.

 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

14. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea reţine următoarele.

15. În temeiul articolului 135 alin.(1) lit. a) din Constituţie, articolului 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi articolului 4 alin. (1) lit. a) din Codul jurisdicţiei constituţionale, sesizarea privind controlul constituţionalităţii legilor și hotărârilor Guvernului ţine de competenţa Curţii Constituţionale.

16. Articolele 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul Jurisdicţiei Constituţionale abilitează deputatul în Parlament cu dreptul de a sesiza Curtea Constituţională.

17. Curtea reţine că obiectul controlului constituţionalităţii îl constituie mai multe hotărâri de Guvern prin care s-a angajat răspunderea asupra unor proiecte de legi, precum și legile adoptate prin această procedură.

18. Curtea constată că autorii sesizării consideră că actele normative contestate sunt contrare articolelor 1, 2, 6, 7, 20, 23, 46, 54, 58, 66, 73, 96 și 106/1 din Constituție.

19. Cu referire la invocarea articolelor 23, 46, 54, 66, 73 și 96 din Constituție, Curtea menționează că sesizarea nu cuprinde argumente concludente privind încălcarea acestora.

20. De asemenea, Curtea reține lipsa incidenței asupra actelor contestate a articolului 20 din Constituție, care garantează „accesul liber la justiție", și a articolului 58 din Constituție,  care instituie îndatorirea fundamentală a cetățenilor „de a contribui financiar la cheltuielile publice".  

21. Cu referire la pretinsa încălcare a articolului 106/1 din Constituție, Curtea menționează că, potrivit alineatului (1) al acestui articol, Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Parlamentului asupra unui program, unei declaraţii de politică generală sau unui proiect de lege.

22. Curtea reține că angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege reprezintă o modalitate legislativă indirectă de adoptare a unei legi.

    23. În Hotărârea nr. 28 din 22 decembrie 2011, referindu-se la procedura angajării răspunderii de către Guvern, Curtea a menţionat:

„55. [P]rocedura angajării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului este o particularitate a procedurii legislative, conform căreia proiectul de lege nu mai urmează procedura legislativă prevăzută de Regulamentul Parlamentului, acesta fiind supus unei dezbateri strict politice, având drept consecinţă menţinerea sau demiterea Guvernului prin retragerea încrederii acordate de Parlament.

[...]

58. [P]rocedura în sine a angajării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului, fiind o realitate juridică, nu aduce atingere „monopolului legislativ al Parlamentului" atât timp cât această modalitate de legiferare este utilizată în condiţiile prevăzute de Legea Fundamentală. Procedura angajării răspunderii Guvernului nu exclude şi nu poate fi folosită pentru a exclude controlul parlamentar prin iniţierea unei moţiuni de cenzură. Ceea ce exclude această procedură constituţională este dezbaterea proiectului de lege ca atare, însă aceasta nu este o consecinţă neconstituţională, după cum rezultă din articolul 106/1 din Constituţie."

24. În jurisprudența sa anterioară Curtea a reținut că Guvernul își poate angaja răspunderea în privința mai multor proiecte de legi, în același timp, în vederea atingerii interesului public existent.  De asemenea, Curtea a menționat că angajarea răspunderii Guvernului, fiind o procedură care operează in extremis, atunci când vizează un proiect de lege, trebuie ca acesta, prin obiectul reglementării, să conțină prevederi ce se circumscriu clar doar la un singur domeniu (HCC nr.11 din 13 mai 2015, HCC nr. 2 din 2 martie 2016).

25. În contextul celor enunțate mai sus, Curtea reține dreptul Guvernului de a-și angaja răspunderea asupra mai multor proiecte de legi. Totodată, Curtea constată că, deși legile adoptate reglementează domeniul bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale și asigurărilor în medicină, domeniul bancar și cel al pieței valorilor mobiliare, în esență, obiectul de reglementare al legilor contestate vizează domeniul financiar al statului.

26. Cu referire la procedura adoptării, Curtea constată că pachetul de legi asupra cărora Guvernul și-a angajat răspunderea în ședința din 26 septembrie 2016 a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova la 27 septembrie 2016. De asemenea, la 27 septembrie Prim-ministrul a prezentat plenului Parlamentului proiectele de legi asupra cărora Guvernul și-a angajat răspunderea, iar în termenul constituțional de 3 zile un grup de 37 de deputați a înaintat o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

27. Curtea menționează că articolul 106/1 din Constituție stabilește că Guvernul este demis dacă moţiunea de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, declaraţiei de politică generală sau proiectului de lege, a fost votată în condiţiile articolului 106. Dacă Guvernul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat se consideră adoptat, iar programul sau declaraţia de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.

28. Astfel, cu referire la dezbaterea politică privind demiterea Guvernului prin retragerea încrederii acordate în şedinţa plenară a Parlamentului, în jurisprudența sa, Curtea a declarat neconstituțională o lege adoptată prin angajarea răspunderii din considerentul că a fost depusă la Secretariatul Parlamentului doar hotărârea Guvernului privind angajarea răspunderii cu materialele anexate, fără prezentarea acestui act politic de angajare a răspunderii în şedinţa plenară. În acest sens, Curtea a statuat că aceasta nu corespunde cerinţelor normelor constituţionale privind angajarea răspunderii „în faţa" Parlamentului (HCC nr.28 din 22 decembrie 2011).

29. De asemenea, în situația menționată mai sus proiectul de lege asupra căruia Guvernul și-a asumat răspunderea nu a fost publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În acest sens, Curtea a statuat că pornind de la necesitatea de a asigura transparenţa în actul de guvernare, Curtea reţine că, în procedura de angajare a răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului, urmează a fi publicat obligatoriu în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nu doar textul hotărârilor de Guvern propriu-zise, dar şi textul integral al proiectelor de legi ce constituie obiectul acestei proceduri.

30. În speță, Curtea constată că la 27 septembrie 2016 proiectele de legi asupra cărora Guvernul și-a angajat răspunderea au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova iar Prim-ministrul le-a prezentat plenului Parlamentului.

31. În aceiași zi, un grup de 37 deputaţi a înaintat o moţiune de cenzură împotriva Guvernului. Curtea observă că, ședința plenară a Parlamentului pentru examinarea moțiunii de cenzură a fost stabilită pentru data de 3 octombrie 2016. În același timp, fiind prezenți la ședință doar 47 de deputați, aceasta nu a putut fi considerată deliberativă. În acest sens, Curtea reține că lipsa întrunirii cvorumului necesar este considerată o tentativă eșuată a exprimării neîncrederii în Guvern.

32. Totodată, Curtea subliniază că, potrivit articolului 106 din Constituție, inițiativa de exprimare a neîncrederii în Guvern se examinează după 3 zile de la data prezentării în Parlament. Astfel, indiferent dacă Parlamentul și-a exprimat sau nu votul în mod expres, inițiativa de exprimare a neîncrederii este considerată epuizată la expirarea acestui termen.

33. Concluzionând cele menționate, Curtea constată că sesizarea nu întruneşte condiţiile de admisibilitate pentru exercitarea controlului constituţionalităţii şi, deci, nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 3325399  //   Vizitatori ieri: 3617  //   azi: 1048  //   Online: 28


Acces rapid