Decizia nr. 119 din 15.12.2017

Decizia nr.119 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 158g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 27 alin. (1) lit.g) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (condiţiile pentru a candida la o funcţie publică)


Subiectul sesizării: Judecătorie (instanţa de fond), Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani


Decizia:
1. ro-d11958g2017ro4cae8.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 27 alineatul (1) lit.g) din Legea nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, ridicată de către avocatul Alexandru Bot, în dosarul nr.3-684/17, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

2. Excepţia de neconstituţionalitate a fost depusă la Curtea Constituţională, la 4 decembrie 2017, de către judecătorul Roman Pascari din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în temeiul articolului 135 alin.(1) lit.a) şi g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr.2 din 9 februarie 2016, precum şi al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituţională.

A.    Circumstanţele litigiului principal

3. Prin scrisoarea Ministerului Economiei şi Infrastructurii Drumurilor din 20 iulie 2017, dna Valentina Rusu a fost informată că nu a promovat concursul pentru funcţia de şef al Direcţiei dezvoltarea infrastructurii calităţii şi supravegherea pieţei.

4. În scrisoarea de refuz s-a invocat că aceasta la data de 16 august 2012 a fost destituită din funcția publică deținută în cadrul Ministerului Tehnologiei și Comunicațiilor în temeiul articolului 58 lit.g) și articolului 64 lit.a) din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. De asemenea, refuzul s-a întemeiat şi pe prevederile articolului 27 alineatul (1) lit.g) din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

5. La 11 septembrie 2017,  dna Valentina Rusu s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului Economiei și Infrastructurii, prin care a solicitat anularea actului administrativ prin care i s-a refuzat participarea la concursul de ocupare a funcției publice vacante, dispunerea organizării unui concurs repetat pentru funcția nominalizată și acceptarea dosarului pentru examinare.

6. În cadrul şedinţei de judecată din 9 noiembrie 2017, avocatul Alexandru Bot, acționând în interesele Valentinei Rusu, a solicitat ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 27 alineatul (1) lit. g) din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

7. Prin încheierea instanței de judecată din 30 noiembrie 2017, s-a dispus ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate, suspendarea procesului şi transmiterea sesizării în adresa Curţii Constituţionale pentru soluţionare.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 5611906  //   Vizitatori ieri: 4392  //   azi: 2761  //   Online: 61
Acces rapid