Avizul nr. 3 din 10.04.2018

Aviz nr.3 din 10.04.2018 la proiectul de lege pentru modificarea articolelor 50 și 51 din Constituția Republicii Moldova (persoane cu dizabilități) (Sesizarea nr. 35c/2018)Subiectul sesizării: grup de deputaţi
Tipul avizului: iniţiativa de revizuire a Constituţiei
Aviz:
1. ro-ACC3201835c2018b7fb2.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 26 martie 2018 de către Demian Caraseni, Constantin Țuțu, Eugen Nichiforciuc, Valentina Buliga, Simion Pleșca, Corneliu Padnevici, Iurie Chiorescu, Corneliu Mihalachi, Artur Reșetnicov, Raisa Apolschi, Victor Mîndru, Valentina Rotaru, Serghei Chiseliov, Elena Bacalu, Cornel Dudnic, Boris Golovin, Galina Balmoș,  Alexandru Bannicov, Sergiu Stati, Vladimir Andronachi, Serghei Sîrbu, Oleg Sîrbu, Valentina Stratan, Marcel Răducanu, Anatolie Gorilă, Dumitru Diacov, Anatolie Zagorodnîi, Elena Gudumac, Petru Porcescu, Lidia Lupu, Igor Vremea, Nicolai Dudoglo, Nicolae Juravschi, Nicolae Olaru, Simion Grișciuc, Vladimir Hotineanu, Oleg Ogor, Violeta Ivanov,  deputați în Parlamentul Republicii Moldova, în temeiul prevederilor art. 135 alin. (1) lit. c) şi art. 141 alin. (1) lit. b) din Constituția Republicii Moldova, art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. 4 alin. (1) lit. c), art. 38 alin. (2), art. 63 lit. a) din Codul jurisdicţiei constituţionale, prin care se solicită avizarea proiectului de lege pentru modificarea unor articole ale Constituţiei Republicii Moldova.

2. Proiectul de lege pentru modificarea articolelor 50 și 51 din Constituţie prevede următoarele:

Articolul I. Articolul 50 din Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iunie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. în alineatul (3), cuvântul „handicapați" se înlocuiește cu sintagma „cu dizabilități";

Articolul II. Articolul 51 din Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iunie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În titlu, cuvântul „handicapate" se înlocuiește cu sintagma „cu dizabilități";

2. La alineatul (1), cuvântul „handicapate" se înlocuiește cu sintagma „cu dizabilități".

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 5772716  //   Vizitatori ieri: 3520  //   azi: 517  //   Online: 23
Acces rapid