Adresanr. PCC-01/73g/125g din 28.10.2016

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-a73g125g20166f277.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea nr.125g din 24.10.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25 iulie 1996 Cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii
2.  Sesizarea nr.73g din 20 iunie 2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a pct. 34 alin. (3) din Regulamentul privind exercitarea controlului asupra utilizării investiţiilor publice în construcţii din Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996.


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 29 din 28.10.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din pct.34 al Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii.(competența Guvernului de a reglementa sancţiuni)

La 28 octombrie 2016 Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr.29, prin care, pe calea excepției de neconstituționalitate, a exercitat controlul constituționalității pct.34 alineatele întâi şi trei din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.360 din 25 iunie 1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii.

Prin această Hotărâre, Curtea a recunoscut constituțional alineatul întâi și a declarat neconstituțional alineatul trei din pct.34 din Anexa nr.3 la Hotărârea nr.360 din 25 iunie 1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii.

Curtea a menţionat că, potrivit art. 31 din Legea privind calitatea în construcţii, Inspecţia de Stat în Construcţii răspunde de exercitarea controlului de stat asupra aplicării unitare a prevederilor legislaţiei în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, precum şi de constatarea contravenţiilor şi de oprirea lucrărilor executate necorespunzător.

Totodată, având în vedere din atribuțiile Inspecţiei de Stat în Construcţii, consacrate prin Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii, Curtea a atras atenţia asupra faptului că prevederile legii menționate nu reglementează în mod detaliat competențele acesteia de a emite decizii și de a aplica sancțiuni în cazul depistării încălcărilor.

Prin urmare, ținând cont de raţionamentele expuse în Hotărârea nr.29 din 28 octombrie 2016, Curtea subliniază necesitatea reglementării competențelor Inspecţiei de Stat în Construcţii de a emite decizii și de a aplica sancțiuni în cadrul exercitării controlului de stat al calității în construcții.

În conformitate cu prevederile articolului 28/1 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 5635716  //   Vizitatori ieri: 3415  //   azi: 934  //   Online: 21
Acces rapid