Adresanr. PCC-01/55b din 09.02.2016

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-a09022016roa4b79.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea 55b din 09.12.2015 privind interpretarea art.135 lit. g) din Constituţia Republicii Moldova (excepţiile de neconstituţionalitate)


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 2 din 09.02.2016 pentru interpretarea articolului 135 alin. (1) lit. a) şi g) din Constituţia Republicii Moldova (excepția de neconstituționalitate)

La 9 februarie 2016 Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 2 pentru interpretarea articolului 135 alin. (1) lit. a) și lit. g) din Constituția Republicii Moldova. Prin această hotărâre Curtea a explicat modul de aplicare a instituției excepției de neconstituționalitate.

Curtea a reținut că sesizarea privind controlul constituţionalităţii unor norme ce urmează a fi aplicate la soluţionarea unei cauze se prezintă direct Curţii Constituţionale de către judecătorii/completele de judecată din cadrul Curții Supreme de Justiție, curților de apel și judecătoriilor, pe rolul cărora se află cauza.

Analizând normele legale, Curtea constată că acestea urmează a fi modificate în conformitate cu considerentele expuse în hotărâre. În acest sens, având în vedere faptul că toate instanțele de judecată sunt în drept să sesizeze Curtea Constituțională, articolul 12/1 alin. (1) al Codului de procedură civilă și articolul 7 alin. (3) din Codul de procedură penală urmează a fi expuse într-o redacție nouă, și anume:

În cazul existenţei incertitudinii privind constituţionalitatea legilor, hotărârilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, ce urmează a fi aplicate la soluţionarea unei cauze, judecătorul/completul de judecată din oficiu sau la cererea uneia dintre părți (reprezentantul acesteia) sesizează Curtea Constituţională."

În același timp, ținând cont de raționamentele enunțate în hotărâre, normele procesuale civile și penale urmează să cuprindă următoarele reglementări:

„La ridicarea excepției de neconstituționalitate și sesizarea  Curții Constituționale judecătorul nu poate să se pronunţe asupra temeiniciei sesizării sau asupra conformităţii cu Constituţia a normelor contestate. Acesta urmează să verifice și să indice doar dacă:

1) obiectul excepției intră în categoria actelor cuprinse la articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție;

2) excepția este ridicată de către una din părți sau reprezentantul acesteia ( în cazul în care nu este ridicată de către instanţa de judecată din oficiu);

3) prevederile contestate urmează a fi aplicate la soluționarea cauzei;

4) nu există o hotărâre anterioară a Curții având ca obiect prevederile contestate.

Încheierea de refuz a ridicării excepției de neconstituționalitate poate fi contestată separat cu recurs."

Totodată, ținând cont de faptul că instituția excepției de neconstituționalitate urmează a fi reglementată detaliat, se consideră oportun a include în Codul de procedură penală un articol separat, consacrat acestui mecanism, similar Codului de procedură civilă.

Adițional amendamentelor ce urmează a fi efectuate în legislația procesuală, Curtea reține că la art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și art. 4 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale textul „sesizate de Curtea Supremă de Justiţie" urmează a fi exclus. La fel, la art. 25 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și art. 38 din Codul jurisdicției constituționale, litera d) urmează a fi expusă în următoarea redacție: „d) judecătorii/completele de judecată din cadrul Curții Supreme de Justiție, curților de apel și judecătoriilor;".

În lumina constatărilor menționate mai sus, Curtea subliniază necesitatea operării modificărilor de rigoare în legislația procesuală civilă și procesuală penală, precum și în cadrul legislativ care reglementează activitatea Curții Constituționale.

Curtea solicită Parlamentului să examineze, în conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6710189  //   Vizitatori ieri: 3189  //   azi: 772  //   Online: 102
Acces rapid